недеља, 7. април 2013.

Dunja Novaković: NARKOMANSKA SCENA


1.EKST.-HAUSTOR-NOĆ
Narko Diler (30, s tendencijom harizmatskog vođstva, atraktivan, u crnom, lister odelu sa pištoljem zadenutim za pojas) drži ruke oko struka i polagano se kreće kroz mrak, trudeći se da ne remeti tišinu. Dok korača gleda u pod kako bi zaobišao crne kese za đubre koje su svuda okolo neposredno od kontejnera. Povremeno baca poglede ka svojim ljudima (3), koji drže narkomana licem oslonjenog o pločnik. Pravi još par koraka a zatim se zaustavlja pored narkomana gledajući ga sa visine. Pogleda u stranu. Pljune. Vraća pogled na narkomana. Čučne.

                      NARKO DILER
                                      Šta kažete na jedan zlatni                                                                
                                      metak? A, momci?
(pogleda na trojicu likova koji sve jače pritiskaju narkomana o pod, perfidno se kezeći, zatim fiksira pogledom narkomana koji se zagrcne o sopstvenu krv)
                                       Uvek neka frka. Uvek se                              
                                      nešto dešava.
(hvata narkomana za kosu i protrese ga)

                                        A šta posle droge? Šta sa
                 sivilom vremena? Čime
                                      ispuniti ogromno vreme?
(pušta narkomana, odmahuje glavom više konstatujući)

                                         To je problem svih nas.
(pridiže se, pali cigaretu, ispušta dim. Svojim ljudima daje znak glavom kako bi pridigli narkomana koji i dalje pljuje sopstvenu krv. Izbacuje još koji dim pre nego što baci cigaretu. Prilazi narkomanu zadižući mu rukave od iscepane, krvlju obojene košulje)

                                          NARKO DILER
                                          Pucamo se u tetku,a?
(podrugljivo se zaceri gledajuću u narkomanovu već pocrnelu venu)

                                          A da se nismo malo
                                          autirali?
(gleda u narkomana koji i dalje ne progovara sve dok jedan od dilerovih ljudi ga ne udari po potiljku terajući ga da se zakašlje)

                                           ČOVEK 1
                                         Govori kad ti se
                                           obraćaju đubre jedno!
                                           Znaš šta mi radimo sa     
                                           đubretom?
(privlači narkomana kontejneru i šutne ga)

                                            ČOVEK 1
                                            Zapalimo ga!
(unoseći se narkomanu u facu)
Narko diler pogleda značajno u Čoveka. Čovek se naprasno smiri, ostavljajući narkomana da se izvija po mokrom podu. Odstupa. Diler pali novu cigaretu. Vrti upaljač po ruci.Prilazi narkomanu.

                                              NARKO DILER
                                              Gde je kinta?
(narkoman se previja po podu)

                                               Šta je sniferu?   
                                               Spuštamo se?
(šutne narkomana)

                                               Gde je kinta?
(polako gubeći strpljenje)
Narkoman puže po podu. Hvata dilera za nogavicu. On se otrese. Pokušava opet da ga uhvati. Ne uspeva. Kašlje. Pljuje krv. Diler i njegovi ljudi se histerično smeju.

                                               NARKOMAN
                                               Ne mogu ovako. U
                                               kući je prava 
                                               pustoš. Nemam
                                               ništa. Sve sam 
                                             prodao za drogu.
(na ivici snage, žaleći)

                                               Nisam želeo da
                                             kradem. Nisam
                                             želeo da se            
                                               kompromitujem.
                                             Keva je osedela.
                                             Sestre će se
                                             otkačiti.
(uvija se po zemlji dok diler i njegovi ljudi odmahuju glavama)

                                                Naginjem ka
                                             šljamu beogradskog
                                               pločnika.
                                              Narkomani ucenjuju.
(gleda ka dileru)

                                                Kako ne postati
                                              đubre?
(diler i njegovi ljudi se smeju. Diler baca o zemlju opušak cigarete. Gazi je kako bi je ugasio, a sa njom gasi i tragove pređašnjeg osmeha. Udahne duboko. Izdahne. Gleda ka svojim ljudima)

                                                ČOVEK 2
(dobacuje)
                                                Neko nam se
                                              prefurao kad
                                              ovoliko sere.
(unosi se narkomanu u facu)

                                                 Šta pričaš bre
                                                  majmune? Daj
                                                  lovu bre!
(aperkatira narkomana koji pada u crne kese. Ponovo nasrće na narkomana međutim diler ga zaustavlja)

                                                  NARKO DILER
                                                  Hej! Pa valjda
                                                  znaš šta radimo
                                                  sa smećem?
(dilerovi ljudi skandiraju)

                                                  ČOVEK 3
(cereći se narkomanu)
                                                  Zapalimo ga!

Narko Diler šeta okolo. Iza zgrada se čuje saobraćaj koji polako zamire. Diler gleda na sat. Još malo sviće. Vadi mobilni iz džepa. Tri propuštena poziva. Vraća telefon u džep. Okreće se ka narkomanu. Prilazi mu.

                                                NARKO DILER
                                                Zar ne misliš da
                                                sam krajnje
                                                benevolentan?
(nabraja na prste)
                                                Snif, džank,
                                                esid, spid-bol.
(gestikulira rukama)
                                                Sve dobra roba.
                                                Mesecima te
                                                čekam. Ništa,a?
(okreće se ka svojim ljudima)
                                                Šteta. Tek sviće,
                                                a imamo još
                                                snifera.
(gleda narkomana u oči)
 Narkoman pokušava da progovori. Diler mu nabija cev poluautomatskog pištolja u usta. Tup klik. Tajac. Vadi pištolj iz narkomanovih usta. Ustaje. Stavlja pištolj oko pojasa. Pali cigaretu. Izdiše dim. Okreće se. Odlazi niz haustor. Ulazi u automobil. Njegovi ljudi ubacuju narkomana u kontejner. Polivaju ga benzinom. Potom ga pale. Odlaze. Ulaze u kola. Daju gas dok se u vazduhu naziru tragovi dilerove cigarete kao i poslednji narkomanovi vrisci.

                                               NARKO DILER (OFF)
                                               Sviće. A ima još
                                               snifera.

Tomica Ćirić: revolution will not be televised


doći će i kraj veka virtuelne ere,
linkovi će se istopiti kao vosak
milenijumske sveće,
događaji će biti sirovi, naprasni,
bez muzičkih podloga, bekgraunda
televizijskih džinglova i pokrivalica,
svet će se suočiti sa odrazom sopstvene
praznine u mrtvaji medijskog gliba.
niko neće znati početak, jer neće biti
mudrih analitičara da pučanstvo umire
plombiranim retoričkim zaveštanjima.
neće biti nasmejanih voditelja, žmirkavih
kamermana, montažera zvuka, zvaničnih
urednika i cenzora. bog iz kutije će
napokon začepiti katodnu gubicu a
virtuelni sokaci planetarnog sela,
kaogod i sparene niti socijalnih mreža,
razvrgnuće ahilovski bes kakvog suicidnog programera.
rambo iz naroda, nosilac holivudskih spomenica
za životno delo, upašće krišom u guglove hangare,
obučen u klovna, i naširoko, u pozi rokoko balerine,
zafrljačiti đedovu partizansku granatu.
signali mobilnih operatera slaće opskurne poruke
onostranih bića, demonskih entiteta i paganskih
bogova, pre no što i telefonske veze sablasno
zaćute. kamere tržnica detektovaće samo pokrete
manekenskih lutki iz izloga kako manično cepaju
brendirane džinsove. ludaci iz sanatorijuma biće
pušteni na kućno lečenje. nastavnici će se zaključavati
u školskim toaletima pred hordom razularenih učenika.
javne službe će se raspasti sa prekidom komunikacija.
dalekovodi će se urušiti meteorskim kišama i munjama.
naredbe zvaničnika biće na aramejskom a prevod će
dekodirati bogumilski hakeri  – incest sa đavolom.
civilizacija će se raspasti kao gaće sa vavilonskih kula.
neće biti važno ko je koje nacije, vere i pola.
čovečanstvo će se ujediniti u kanibalizmu želje za
novim početkom.

prvi koji će iz mraka izaći sa skorelim blatom
na usnama,
zapevaće novu pesmu o slobodi.

ostali preživeli će ga na suvo pratiti.

Rečnik skarednih reči i izraza u srpskom jeziku (odlomci)


Ako je zet rod, onda je i magarac stoka.
Banzov (js), čovek koji se loše ponaša u društvu.
Batko, batke, bate, batara, baki, batica, bale, bratski, bracki, bracko, braca, bracika, braća, braša, bratara, baćko, baća, baćan,  batan, baja, bajaga, buraz, burazer. 
Beneće ko pijan na daći.
Vajdica, korist, ali drugačija od vajde. Ovo je mala, šićardžijska korist, praktično ostatak ostatka.
Vratoloma, dan Svetog Vartolomeja (24. jun), kada zbog slovne sličnosti (Vartolomej – vratoloma), sujeverno seosko stanovništvo i građevinski radnici odbijaju da rade na visinama, na skelama, merdevinama, drveću i sl.
Garagan, ćumuraš, ćumuran, pogrdan naziv za Rome, crnce ili druge ljude tamnije puti, npr. Latinoamerikance.
Gnjidla (js), čovek koji ima gnjide.
Go ko pištolj, permutovano od stare poslovice “go kao prst”.
Gomna (js), čovekov izmet; gomnjar, loš čovek.
Dabudne (js), biće.
Dođi da te osemenim!
Đinđosana (js), namirisana žena.
Eskajovača, rakija od kukuruza (naziv potiče od hibrida kukuruza SK70).
Život je što proteraš kroz vratinu i natakneš na batinu.
Žutan (js), radnik u inostranstvu koji je od teškog rada požuteo i pocrneo.
Zavalija (js), radnik. Tugo zavalija, radnik koji se muči, pečalbar.
Zalupajka (js), poremećen.
Izvadi ga ko pečenom janjcu oko.
Ja ću da te robijam! Ili: ima da ga odrobijam!
Još po jednu, pa da polegamo, kažu seljaci u Šumadiji, pripaljujući cigaretu pre spavanja.
Jutroklet, prva jutarnja rakija.
Kakve si sreće, digao mi se.
- Kako si?
- Dobro.
- Ko u velikom gradu…
Kenjara, toalet.
Keserinje, moje majstorinje, tesar se obraća keseru, svom najboljem drugu, saborcu i hraniocu.
Ko pita, uleti mu kita.
Kure (js), muško dete.
Ladno ko babina sisa.
Lakše ti uterati nego objasniti.
Leglo ko budali šamar.
Lopata, grabulja, drombulja, krampača, žena kojoj se prebacuje da ne izgleda dovoljno dobro.
Ljuznuo ga (js), udario ga.
Meblo, mebl štof, verovatno u upotrebi zbog fabrike “Meblo” u Novoj Gorici, Slovenija, ili istoimenoj fabrici u Bitolju, Makedonija.
Minjuje, prolazi.
Miradžika, bogata udavača; miradžija, momak koji je oženio devojku sa mirazom.
Mlatimudija, multimedija, multimedijalni sadržaji, multimedijalna umetnost. Koristi se da bi se istaklo inače sveprisutno sprdanje sa umetnošću.
Moram da pojebem neko ciganče, da razbijem maler.
Na državnoj česmi nemoj ni vodu da piješ.
Nadula se ko da je pišala na ose.
Nezasita ko grobljanska raka.
Nema tereta bez deteta.
Nužda nagoni da se i ždrebetu zagoni.
Njemu za dušu, a nama u gušu.
Njokalica, njorda, njonja, nos.
Obleklo (js), odelo.
Ovo nema ni u Beogradu! Uzrečica iz okoline Rudnika.
Od birača nema jebača.
Ode voz u kukuruz.
Odlikovalo, nagradilo, unapredilo, uhapsilo, streljalo, odvelo, mobilisalo, itd, navika krajiških Srba da govore o državi i njenim organima u srednjem rodu.
Ortačka kobila u blatu leži.
Pijandžuka, pijanac.
Pognutu glavu sablja ne seče.
Polovnjača, žena u srednjim godinama.
Počekotina (js), čovek koji nešto čeka.
Prvi se mačići u vodu bacaju.
Radoznalost je ubila mačku.
Raspuštenica, puštenica, razvedena žena.
Senafor, semafor.
Skini mi se s kurca, dosadio si mi.
Smešan ko bioskop.
Trese se ko otrovan pacov.
Tuđa kost, rodbina koja se stiče venčanjem.
Uvek strada petao koji prvi kukurikne.
Utrča ašov!, kaže se kada se ostvari neki dobar rezultat u igrama na sreću ili na kocki.
Firnajziranje, premazivanje neke površine firnajzom, sredstvom za zaštitu drveta napravljenim na bazi lana.
Čeprka ko vrabac po balegi.
Šta kolevka izljulja, to motika zakopa.
Šta mu hvali, šta mu fali, nedostaje.

Predrag Milojević

субота, 6. април 2013.

Slađana Golijanin: Uspeh


Uspeh se nasleđuje,
Rodiš se s njim,
Tad' lako pobeđuješ,
I dičiš se svim'.
Zanemariš ljude,
Paziš samo sebe,
A, što bi ih gledao?
Ko su oni za tebe?
Mizantrop si teški
Kad' uspeh te prati,
Zastaneš na tren,
Al' samo da mu se vratiš.
Pa pretiš s visine
Kome god stigneš,
A zašto da ne?
Što ti da se brineš?
Sreća ti se smeje
Bez imalo truda.
Tvoje je da sediš
I da češeš muda.

четвртак, 4. април 2013.

Sovjeta Grubešić: Tenkom iz dosade

Subotnje popodne silazi
ptičurina se ne da omesti
u dionicama cikcikcik pa
opet cikcikcik i tako cijeli dan
tufnasta neka buba hoda po
zavjesi gazeći pagodu i onda
pada,pada niz japansko cvijeće
i opet ispočetka uz cikcikcanje
gadure što mira mi ne da.
Došlo proljeće pa šta onda
kao i da nije na starim pagodama
iste bijele slike vire kroz prozor
hoću igrati soliter gejms
ali me komp  ispravlja
solitaire games moš mislit
velika razlika u world of games
možda bi bilo bolje gas maskes
jer mi iz desnoga kuta izlijeće
tenk i okreće cjevurinu
puca direkt u mene i diči se imenom
world of tanks play for free
uz statuetu maloga oskara
uz granatu dobih i nagradu.
Zadovoljim se granatom u glavi
kao bolje nego bubom u uhu
i krenem u kartaroški svijet
obično slaganje karata
dosada dječja
izabirem ruski soliter nešto
zgodno lako a ne prelako
kasnije vidim nije prelako ni
perolako već bi spadalo u
katagoriju crnog bombardera
i mislim uvijek je tako
dočim se čini zgodno iza sebe
sakriva nešto gadno.
Noć se sprema za nedjelju
dosadna nedjelja tužna je
nedjelja jer se ne djela
ali se negdje tenkovi iz
dosade spremaju Škvorecki
najbolje je znao tri šermana
poslati iz šume u jednoj tabli
ko čokolada čiklets tastature.
World of tanks navješa u
nesretnoj zemlji sreću kao gaće
u lovu odvažnih na blago
i ostavi je na putu kraj krajputaša.
A buba i ptica, gdje su?  

Dragan Stodić: Sizif je gurao kamen uz brdo

Sizif je gurao kamen uz brdo
Naišao na nešto tvrdo
Tvrd je orah voćka čudnovata

Gurao gradjanin pravdu uz brdo
I pravda tražila nešto tvrdo
Može keš, može u naturi

Gurao birač glasački listić uz brdo
glas savesti naišao na tvrdo
Od tvrdoće birač razbio glavu
stekao besmrtnu slavu!

Časopis za umetnost i društvena pitanja