недеља, 7. април 2013.

Dunja Novaković: NARKOMANSKA SCENA


1.EKST.-HAUSTOR-NOĆ
Narko Diler (30, s tendencijom harizmatskog vođstva, atraktivan, u crnom, lister odelu sa pištoljem zadenutim za pojas) drži ruke oko struka i polagano se kreće kroz mrak, trudeći se da ne remeti tišinu. Dok korača gleda u pod kako bi zaobišao crne kese za đubre koje su svuda okolo neposredno od kontejnera. Povremeno baca poglede ka svojim ljudima (3), koji drže narkomana licem oslonjenog o pločnik. Pravi još par koraka a zatim se zaustavlja pored narkomana gledajući ga sa visine. Pogleda u stranu. Pljune. Vraća pogled na narkomana. Čučne.

                      NARKO DILER
                                      Šta kažete na jedan zlatni                                                                
                                      metak? A, momci?
(pogleda na trojicu likova koji sve jače pritiskaju narkomana o pod, perfidno se kezeći, zatim fiksira pogledom narkomana koji se zagrcne o sopstvenu krv)
                                       Uvek neka frka. Uvek se                              
                                      nešto dešava.
(hvata narkomana za kosu i protrese ga)

                                        A šta posle droge? Šta sa
                 sivilom vremena? Čime
                                      ispuniti ogromno vreme?
(pušta narkomana, odmahuje glavom više konstatujući)

                                         To je problem svih nas.
(pridiže se, pali cigaretu, ispušta dim. Svojim ljudima daje znak glavom kako bi pridigli narkomana koji i dalje pljuje sopstvenu krv. Izbacuje još koji dim pre nego što baci cigaretu. Prilazi narkomanu zadižući mu rukave od iscepane, krvlju obojene košulje)

                                          NARKO DILER
                                          Pucamo se u tetku,a?
(podrugljivo se zaceri gledajuću u narkomanovu već pocrnelu venu)

                                          A da se nismo malo
                                          autirali?
(gleda u narkomana koji i dalje ne progovara sve dok jedan od dilerovih ljudi ga ne udari po potiljku terajući ga da se zakašlje)

                                           ČOVEK 1
                                         Govori kad ti se
                                           obraćaju đubre jedno!
                                           Znaš šta mi radimo sa     
                                           đubretom?
(privlači narkomana kontejneru i šutne ga)

                                            ČOVEK 1
                                            Zapalimo ga!
(unoseći se narkomanu u facu)
Narko diler pogleda značajno u Čoveka. Čovek se naprasno smiri, ostavljajući narkomana da se izvija po mokrom podu. Odstupa. Diler pali novu cigaretu. Vrti upaljač po ruci.Prilazi narkomanu.

                                              NARKO DILER
                                              Gde je kinta?
(narkoman se previja po podu)

                                               Šta je sniferu?   
                                               Spuštamo se?
(šutne narkomana)

                                               Gde je kinta?
(polako gubeći strpljenje)
Narkoman puže po podu. Hvata dilera za nogavicu. On se otrese. Pokušava opet da ga uhvati. Ne uspeva. Kašlje. Pljuje krv. Diler i njegovi ljudi se histerično smeju.

                                               NARKOMAN
                                               Ne mogu ovako. U
                                               kući je prava 
                                               pustoš. Nemam
                                               ništa. Sve sam 
                                             prodao za drogu.
(na ivici snage, žaleći)

                                               Nisam želeo da
                                             kradem. Nisam
                                             želeo da se            
                                               kompromitujem.
                                             Keva je osedela.
                                             Sestre će se
                                             otkačiti.
(uvija se po zemlji dok diler i njegovi ljudi odmahuju glavama)

                                                Naginjem ka
                                             šljamu beogradskog
                                               pločnika.
                                              Narkomani ucenjuju.
(gleda ka dileru)

                                                Kako ne postati
                                              đubre?
(diler i njegovi ljudi se smeju. Diler baca o zemlju opušak cigarete. Gazi je kako bi je ugasio, a sa njom gasi i tragove pređašnjeg osmeha. Udahne duboko. Izdahne. Gleda ka svojim ljudima)

                                                ČOVEK 2
(dobacuje)
                                                Neko nam se
                                              prefurao kad
                                              ovoliko sere.
(unosi se narkomanu u facu)

                                                 Šta pričaš bre
                                                  majmune? Daj
                                                  lovu bre!
(aperkatira narkomana koji pada u crne kese. Ponovo nasrće na narkomana međutim diler ga zaustavlja)

                                                  NARKO DILER
                                                  Hej! Pa valjda
                                                  znaš šta radimo
                                                  sa smećem?
(dilerovi ljudi skandiraju)

                                                  ČOVEK 3
(cereći se narkomanu)
                                                  Zapalimo ga!

Narko Diler šeta okolo. Iza zgrada se čuje saobraćaj koji polako zamire. Diler gleda na sat. Još malo sviće. Vadi mobilni iz džepa. Tri propuštena poziva. Vraća telefon u džep. Okreće se ka narkomanu. Prilazi mu.

                                                NARKO DILER
                                                Zar ne misliš da
                                                sam krajnje
                                                benevolentan?
(nabraja na prste)
                                                Snif, džank,
                                                esid, spid-bol.
(gestikulira rukama)
                                                Sve dobra roba.
                                                Mesecima te
                                                čekam. Ništa,a?
(okreće se ka svojim ljudima)
                                                Šteta. Tek sviće,
                                                a imamo još
                                                snifera.
(gleda narkomana u oči)
 Narkoman pokušava da progovori. Diler mu nabija cev poluautomatskog pištolja u usta. Tup klik. Tajac. Vadi pištolj iz narkomanovih usta. Ustaje. Stavlja pištolj oko pojasa. Pali cigaretu. Izdiše dim. Okreće se. Odlazi niz haustor. Ulazi u automobil. Njegovi ljudi ubacuju narkomana u kontejner. Polivaju ga benzinom. Potom ga pale. Odlaze. Ulaze u kola. Daju gas dok se u vazduhu naziru tragovi dilerove cigarete kao i poslednji narkomanovi vrisci.

                                               NARKO DILER (OFF)
                                               Sviće. A ima još
                                               snifera.

1 коментар:


Časopis za umetnost i društvena pitanja