петак, 12. фебруар 2010.

DILEMA

Na zalasku,
koža nema
miris cimeta.

Srce stane i prebraja rane.

Na zalasku,
čovek s trema
posmatra daljine.

Ne čeka novo svitanje.

Zalazak su usne sleđene,
na zalasku se u osami vene...

Zalaziš li, dušo,
ili je to čekanje?
O autorki:


Daliborka KIŠ-JUZBAŠA, rođena je 21.03.1973. god. u Kneževu,(Beli Manastir),Republika Hrvatska, gde je završila školovanje. Od 1991. do1996.god. živi u ratnom području u baranjskom regionu, a zatim preseljava kao izbeglica u Banjaluku (BiH). U Banjaluci počinje sa objavljivanjem priča i saradnjom s više novina i časopisa. Izdavačka kuća “Oslobođenje", Banjaluka, 2003. god. objavljuje njenu prvu knjigu, roman Mrtvom žena, ljubavni triler, a Književna zajednica “Vaso Pelagić", Banjaluka, 2004. god. objavljuje njenu prvu knjigu pesama Lični stav. Izdavačka kuća “Manifesto" iz Crne Gore, 2006.god. objavljuje i njen drugi roman Čuvaj guzu i ne misli na smrt, autobiografski roman, koji govori o ratnim dešavanjima na teritoriji Baranje, sa jasnom anti-ratnom porukom. Živi u Banjaluci, gde aktivno učestvuje u javnom životu.
Podaci preuzeti sa sajta: http://kis-juzbasa.tripod.com/index.html

5 коментара:


Časopis za umetnost i društvena pitanja